W 2018 roku na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zaczęła działać pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie powstało przy współudziale nowosądeckiej firmy Vitberg.

Zajęcia dydaktyczne oraz badania z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii przeznaczona jest do prowadzenia badań naukowych nad oddziaływaniem terapii wibracjami na organizm ludzki. Będą w niej też prowadzone zajęcia dla studentów uczelni z dziedziny fizykoterapii, kosmetologii oraz odnowy psychosomatycznej. Urządzenia RAM Vitberg+, w które wyposażona jest Pracownia Wibroterapii, posłużą także do regeneracji sportowców. Rozgłos krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że aparaty Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się aparaty marki Vitberg?

W najbliższych latach rezultaty badań mogą przysłużyć się do doskonalenia terapii pacjentów czy usprawnienia treningów sportowców. Zapewne w Pracowni Wibroterapii będą prowadzone badania z zakresu fizjologii i biochemii. Obserwacji poddane zostanie oddziaływanie wibroterapii na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Rezultaty obserwacji będą konfrontowane z rezultatami laboratoriów z całego świata.

Nasze dane teleadresowe:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]