W naszym kraju co roku umiera parę tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Odpowiedzią na tak niechlubne dane są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w chwili zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet są na pewno wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia tradycyjne wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy, jakie mogą pojawić się w czasie kursu, zależą od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.