Skorzystaj z sugestii polskiego psychologa Northampton

Po przystąpieniu naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej oraz otwarciu obcych rynków pracy na naszych rodaków, Polacy z chęcią zdecydowali się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Aktualnie z uwagi na Brexit fala emigracji wyhamowała, ale ciągle nie brakuje chętnych do zatrudnienia się czy rozpoczęcia nauki właśnie w Wielkiej Brytanii. Niestety emigracja do Wielkiej Brytanii wywołuje szereg problemów, z którymi ciężko jest sobie poradzić bez pomocy profesjonalisty niezwykle.

Polski psycholog w UK – z jakiego typu problemami się upora?

Przebywanie na Wyspach oraz mające z tym związek odseparowanie od rodziny, jak również praca w obcym państwa, generują wiele problemów, którym bardzo trudno jest sprostać. Separacja z rodziną nierzadko powoduje ogromną sytuację stresową. Do tego nieraz pojawiają się również trudności z dostaniem pracy lub integracją z nowymi współpracownikami. Bariera językowa, która ciągle jest na porządku dziennym, sprawia, iż bardzo szybko ma miejsce odizolowanie się od znajomych z pracy. A od tego już tylko mały krok do uniemożliwiających normalne funkcjonowanie wahań nastroju lub nasilenia zachowań agresywnych. Nad odruchami tego rodzaju wyjątkowo ciężko jest zapanować bez pomocy psychologicznej. W związku z tym nie należy obawiać się sięgania po wsparcie profesjonalisty. Rozmowa z psychologiem jest najlepszym wyjściem.

Polski psycholog w UK – jak wygląda przebieg wizyty?

Każda rozmowa z psychologiem przeprowadzana jest w bezpiecznej atmosferze i dyskretnej. Nie trzeba bać się, że historie opowiedziane w czasie rozmowy zostaną powierzone osobie postronnej. Na psychologu spoczywa bowiem obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może tylko sąd. Przed psychologiem nie należy ukrywać swoich problemów oraz niedoskonałości – jego rolą jest pomoc w ich rozwiązaniu. Specjalista ten instruuje, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, a także pomaga identyfikować sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to bardzo dobry wybór. Wizyta odbywa się w języku polskim, dzięki czemu odbywa się sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba przychodząca z problemem nie powinna się wszak obawiać się tego, czy zostanie zrozumiana i czy sama prawidłowo pojmie to, co powie jej psycholog.

Nasze dane teleadresowe:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339