Współczesna psychologia często wykorzystuje zbawienny wpływ, jaki wywiera sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na to, czy chodzi o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Rodzaje terapii wykorzystujące działania artystyczne nazywa się arteterapią. Do tej grupy zalicza się m.in. biblioterapię (opierającą się na czytaniu), teatroterapię, filmoterapię, muzykoterapię oraz choreoterapię. Ta ostatnia, jak nietrudno się domyślić, jako element terapeutyczny korzysta z tańca. Co należy o niej wiedzieć?

Na czym polega choreoterapia?

Choreoterapia jest skuteczna, ponieważ kluczowe elementy tańca pozwalają odzyskać i zachować równowagę między umysłem, a ciałem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. Aby uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie jest wymagana znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są też niezbędne zadatki do bycia niezłym tancerzem. Znacznie istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie PTSD i lęku społecznego

Zakres problemów i schorzeń, pokonanie których wspomaga choreoterapia, jest niezwykle szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapię wykorzystuje się m.in. w leczeniu ADHD, depresji, nerwic, lęku społecznego i przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Może być również stosowana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z stwardnieniem rozsianym, nowotworami, chorobą Parkinsona czy zaburzeniami ruchowymi – również tymi wynikającymi z upośledzeń różnego typu.