Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia i przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]