Zobacz, gdzie nabyć kontenery stalowe

Kontenery na odpady specjalne muszą cechować się ogromną trwałością, a także spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają poszczególne modele kontenerów? Z jakiego powodu należy zdecydować się na wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady – rodzaje i ich konstrukcja

Pośród dostępnych w sprzedaży kontenerów specjalnego zastosowania rozróżniamy kontenery na odpady niebezpieczne, sypkie, płynne, odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery przeznaczone do przewozu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Pojemniki tego rodzaju są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są wyposażone w pokrywę z uszczelką, dzięki czemu transportowane odpady nie wypływają. Kolejnym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, która uniemożliwia rozbryzgiwanie się płynów w czasie załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady przynależą też pojemniki na odpady przemysłowe typu plandekowiec – modele z rozsuwanymi ścianami i podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku.

Kontenery na odpady budowlane i sypkie

Odrębną grupę kontenerów stanowią modele na odpady sypkie, np. pyły i trociny. Dostępne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy oraz obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały miałkie mogą również posiadać uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnego przeznaczenia należą też kontenery otwarte wykorzystywane do przechowywania i przewozu odpadów budowlanych oraz gruzu.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]