slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W skład zespołu naszej Kancelarii wchodzą adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, błędów medycznych, spowodowania wypadków w ruchu drogowym i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, odpowiedzialności karno-skarbowej, jak również wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, jak również podział majątku po rozwodzie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, obniżenie lub podniesienie kwoty alimentów,
prawie sportowym – sporządzanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami polubownymi i powszechnymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotny obszar stanowi prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w odnalezieniu się w zagmatwanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o przedłużenie lub udzielenie pozwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, jak postępowanie o zatrzymanie cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również inne postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje również wsparcie prawne w postępowaniach z zakresu potwierdzenia przywrócenia, nadania i posiadania polskiego obywatelstwa, ale także uznania za obywatela polskiego. Natomiast przedsiębiorstwom chcącym zatrudnić cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy wszechstronną obsługą prawną w tym zakresie.

Nasze dane teleadresowe:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08