Zajrzyj w to miejsce jeśli interesujesz się rozwoju kompetencji

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu wpływa na sukces całej firmy. Zmotywowana kadra wyposażona w duży wachlarz kompetencji miękkich to przecież główny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – skuteczne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich indywidualnych kompetencji i predyspozycji może wspomóc właściciela firmy w dobraniu zespołu, który będzie przygotowany na trudne wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez doświadczonego coacha można odkryć, który z pracowników posiada kompetencje kierownicze i będzie odpowiednim liderem zespołu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – np. w postaci sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie sesji z zatrudnionymi wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. analiza danego przypadku (case studies), zadania grupowe, wywiady czy symulacje. Dzięki nim można wydobyć utajony potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można prowadzić dalej pracę z zespołem w formie coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Prawidłowo przygotowany audyt jest podzielony na wiele stadiów. Zaczyna się od opisu kompetencji wymaganych do pełnienia danej funkcji w firmie. Następnie audytor wybiera narzędzia, które będą zastosowane podczas sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie celów sesji i tego, co zamierza się podczas niej wypracować. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym będą przeprowadzone sesje z zespołem – musi ono dawać komfort, który pomoże spełnić założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest prowadzona przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony oraz przekazane są rekomendacje, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]