Współczesne badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który pozwala na dokładne sprawdzenie stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie takich czynności i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – precyzyjna weryfikacja stanu gleby

Badania geologiczne prowadzone są w celu pozyskania dokładnych informacji na temat specyfikacji gruntu. Do podstawowych procedur, jakie realizują geolodzy należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dynamiczne, analiza próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Badania te są niezbędne przy każdym procesie budowlanym. Bez starannej weryfikacji gruntów nieruchomościom może grozić pękanie ścian, a nawet katastrofa budowlana. Firmy zajmujące się analizami wodno-gruntowymi przygotowują szereg ważnych dokumentów, np. opinie geotechniczne, dokumentacje hydrogeologiczną, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania dotyczące geologii złóż kopalin – wykonywanie wierceń, tworzenie wniosków zagospodarowania, określanie zasobów.

Badania geologiczne – stożki sejsmiczne i sondy BAT

Działania związane z weryfikacją składu gruntów przeprowadza się przy pomocy różnych narzędzi. Profesjonalne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do wnikliwych badań laboratoryjnych. Geolodzy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które przeprowadzają wiercenia nawet 40 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich kowadła, sondy DPL. W pracy stosuje się badania polowe, np. sondowania CPTu, BAT bądź statyczne. Dzięki nim można określić właściwości gruntów spoistych czy zagęszczenie gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zaufaj doświadczonym geologom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.