W wielu sytuacjach zwykłe tłumaczenia doskonale zdają egzamin. Zdarza się niestety, iż konieczne okaże się wykonanie tłumaczeń przysięgłych, a zatem wykonanych przez tłumacza mającego uprawnienia przekazane przez Ministra Sprawiedliwości. By mieć gwarancję, że tłumaczenia przysięgłe będą zgadzały się z oryginałem, koniecznie powierzmy je tłumaczowi pracującemu w tym zawodzie od dawna, a jeśli zależy nam na szybkim ich zrealizowaniu – postawmy na usługi grupy tłumaczy, którzy szybciej zrealizują nasze zamówienie. W których przypadkach powinniśmy zlecić tłumaczenia przysięgłe? Jakie typy tłumaczeń przysięgłych są realizowane?

Zwykłe tłumaczenia przysięgłe

To zdecydowanie najczęściej zamawiane tłumaczenia przysięgłe. Są potrzebne przy dopełnieniu wielu spraw w urzędzie bądź w sądzie – między innymi przy aktach zgonu i ślubu, świadectwach zaliczenia szkoły, aktach notarialnych oraz w czasie posiedzeń sądowych. Pamiętajmy też, iż translacji podlega tak zawartość papierów, jak i widniejące na nich dane personalne oraz pieczęcie. Jest to naprawdę istotne, ponieważ niepełnych oraz niesporządzonych przez tłumacza przysięgłego pism urząd ma prawo po prostu nie przyjąć – koniecznie powinniśmy więc zlecić je doświadczonemu tłumaczowi.

Tłumaczenia przysięgłe w sądzie

Oprócz tego, wykonywane są też ustne tłumaczenia przysięgłe. Wbrew temu, co sądzi wielu z nas, bywają one chętnie wykorzystywane w rozmaitych przypadkach. Obecność tłumacza przysięgłego jest bowiem niezbędna w czasie sporządzania umów notarialnych z osobami z innych państw, ślubów z obcokrajowcami oraz niektórych postępowań w sądzie. Warto nadmienić, że osoba mająca uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych na piśmie ma prawo też oferować tłumaczenia ustne, jednak nie zawsze specjaliści mają to w swojej ofercie.