W trakcie budowy każdego obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania należy zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do nieprawidłowo lub w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także przyczynić się do rozkwitu szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które fragmenty budowli należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się zabezpieczyć przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, piwnice, balkony, dachy i tarasy zielone, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej technologii należy użyć w stosunku do danych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się też balkony.

Komu zlecić wykonanie hydroizolacji?

Ważne jest, aby projektowanie hydroizolacji, polecić fachowej ekipie, mającej długoletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy oraz generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.