Skuteczna komunikacja pełni kluczową rolę nie tylko w życiu codziennym, ale także na ścieżce zawodowej. Czemu powinno się zainwestować w szkolenie z komunikacji i jakie kwalifikacje są rozwijane w czasie warsztatów?

Szkolenia z komunikacji dla każdego

Szkolenia z komunikacji są coraz to popularniejsze – w dobie mediów społecznościowych sztuka skutecznego porozumiewania się „na żywo” zaczyna być ceniona przez pracodawców, jak również przydatna na co dzień. Profesjonalne warsztaty uczą rozpoznawania komunikatów niewerbalnych (mowa ciała) i werbalnych innych osób, klarownego wyrażania własnych oczekiwań i potrzeb i zarządzania emocjami, co pozwala unikać nieporozumień i lepiej osiągać zaplanowane cele. Szkolenie z komunikacji jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą rozwijać umiejętności interpersonalne i korzystać z nich zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z szkoleń tego rodzaju najbardziej skorzystają kursanci mający bezpośredni kontakt z klientem – np. w sferze usług, jak również managerowie czy kadra zarządzająca.

Szkolenie z komunikacji – porozumiewaj się skutecznie!

W życiu codziennym nagminnie zapominamy o tym, jak wielką rolę pełni sztuka porozumiewania się. Szkolenie pod okiem trenera doświadczonego w zakresie psychoterapii oraz doskonalenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej daje wymierne korzyści – uczy precyzyjnie formułować myśli, radzić sobie z negatywnymi emocjami i odczytywać ukryte komunikaty. Profesjonalne szkolenie z komunikacji umożliwia opanowanie nie tylko aspektów powiązanych z cechami samej wypowiedzi, ale także pomaga przyswoić umiejętności z zakresu aktywnego słuchania czy mowy ciała. Wykwalifikowany trener szkoli również jak integrować przekaz werbalny z odpowiednią mową ciała.