Dowiedz się więcej o ochronie osób i mienia Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest bardzo dużo. Zalicza się do nich skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można również wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Nasze dane teleadresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]