Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne też dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający z L-4 rzeczywiście jest niezdolny do pracy albo czy informacje przedłożone przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby przystępujące do testu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa dowolnego z krajów należących UE, minimum średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest też bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywów?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. gdy podejrzewamy, że nasz małżonek jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam również ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.