Tutaj uzyskasz pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia czy też studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]