Wszystko, czego należy dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, odnajdziesz na tlumaczalnia.pl.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, że w sieci nietrudno znaleźć darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz niezbędne, np. gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza oszacować cenę przekładu. Od czego zatem zależny jest koszt tłumaczeń?

Elementy kształtujące koszt przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za translację dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o wiele tańsze aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (szwedzki, niemiecki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie najczęściej tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia lub tematyka tekstu. Translacja prac dyplomowych, dysertacji medycznych lub umów handlowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale również odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy szykować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Warto wspomnieć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu odrębny numer, a także zaznacza czy przekład powstał z oryginału, kopii bądź odpisu. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]