Doradztwo zawodowe umożliwia poznanie swoich silnych stron i spożytkowanie skrytego potencjału. Czy opłaca się rozwijać swoje umiejętności zawodowe? Na czym polega coaching kariery?

Coaching kariery – profesjonalne przygotowanie dokumentów oraz ćwiczenia z autoprezentacji

Coaching kariery odbyty z kompetentnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko tym, którzy dopiero zaczynają swoją karierę, ale też doświadczonym pracobiorcom, którzy pragną przebrnąć przez restrukturyzację w firmie, przygotować się do przejścia do nowej pracy lub czują strach przed przemianami na rynku pracy. Wykwalifikowany doradca zawodowy wspiera na wielu płaszczyznach – pokazuje jak przyszykować się do rozmowy kwalifikacyjnej i z sukcesem przejść proces rekrutacji oraz jak podnieść tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, które są niezbędne w życiu zawodowym. Coach kariery zajmuje się także pomocą w właściwym przygotowaniu dokumentów, na przykład CV, listu motywacyjnego bądź portfolio projektów, tak, by wzbudziły zainteresowanie u ewentualnych pracodawców, a przez to podniosły prawdopodobieństwo, iż kandydat będzie zaproszony na na następne etapy rekrutacji. Równie istotna jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych atrybutów, na który zwracają uwagę pracownicy działów osobowych.

Coaching kariery – komu się przyda?

Zastanawiasz się czy zmienić specjalizację, jednak nie wiesz, jaka praca przyniesie Ci dobrą wypłatę i równolegle spełnienie? A może pragniesz prowadzić swoją karierę zawodową tak, aby w końcu osiągnąć uznanie na rynku pracy? Coaching kariery sprawi, że ujawnisz swoje mocne oraz słabe cechy, zaczniesz używać drzemiący w Tobie potencjał i osiągać sukcesy zawodowe. Profesjonalny coach kariery wspomoże również managerów wysokiego stopnia oraz innych doświadczonych specjalistów, którzy potrzebują rzetelnych konsultacji. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do określenia potrzeb doradczych – to wtedy ustala się cele uczestnika sesji, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba konsultacji z doradcą zawodowym pozwoli dojść do zamierzonego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]