Pierwszym prawnym dokumentem w Polsce, który dotykał kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Także obecnie definiuje ona ten termin oraz mówi, jak powinniśmy ich używać. W myśl aktu dane osobowe to każde dane, które pozwalają na rozpoznanie konkretnego obywatela bez skomplikowanych działań. Do danych osobowych zakwalifikować możemy zatem nazwisko i imię, wiek oraz adres, ale też te określane jako dane wrażliwe – na przykład wiadomości o chorobach, religii oraz ewentualnych wyrokach. O ich ochronę warto zadbać zwłaszcza dlatego, że dzięki internetowi ich zdobycie oraz wykorzystanie okazuje się banalnie łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Niektóre obracają jedynie danymi ich pracowników, inne natomiast mają dojście także do danych kontrahentów. We wszystkich przypadkach specjaliści, którzy się z nimi stykają powinni przejść specjalne szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu nauczą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę ważne, ponieważ po stwierdzeniu nieprawidłowości Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić dotkliwe sankcje – po pierwsze finansowe, ale w najcięższych sytuacjach także więzienia.

Szkolenie z ochrony danych osobowych – zasady

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszystkich pracowników zarządzających takimi danymi – są to na przykład specjaliści z sekretariatów, do spraw rekrutacji lub składnic akt. W jego cenę zaliczają się także materiały dydaktyczne, za pomocą których kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić ochronę danych, kursanci otrzymują odpowiednie świadectwa. Kursy z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu i zwykle kończą się tego samego dnia.