Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie wiążące się z podwyższonym ryzykiem. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia groźnych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się specjalistycznym badaniom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – neurologiczne, okulistyczne i laryngologiczne

Definicję pracy na wysokości zawiera Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Według przepisów uznajemy za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na podestach, drabinach, masztach itd. Specjalistyczne badania sprawdzają czy kandydat nie ma wady wzroku lub innych dolegliwości mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z kilku stadiów – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Specjalista diagnozuje pacjenta w kierunku problemów z błędnikiem, epilepsji lub krótkowzroczności. Uzupełnieniem jest rutynowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – przez ile są ważne?

Badania do pracy na wysokości są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je częściej – raz na rok. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest niedowidzenie, wada wzroku, jak również cukrzyca i schorzenia neurologiczne. Co ciekawe używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy suwnic, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]