Na http://www.bielskobadania.pl zlecisz badania psychologiczne kierowców Bielsko

Badania psychologiczne kierowców pozwalają stwierdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak przebiegają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie aparaty są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych

Badaniom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do pierwszej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D. Do badań podchodzą także kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić także kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i praktyczna

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Kandydaci na kierowców muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Następnym etapem testów psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje głównie widzenie o zmierzchu, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Do testów wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, miernik czasu reakcji i równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, jak dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]