Zajrzyj na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/, aby odnaleźć informacje o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy prędzej lub później zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych, a może wystawiać niezwłocznie?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę może być niespodziewane przeoczenie bądź chwilowe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest też w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]