Proces produkcji w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń użytkowanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierze – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w zakładach chemicznych, przy produkcji papieru, opakowań, jak również w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej. Badaniom poddawana jest ciecz – lakiery, asfalt, klej i żywice. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Przy zastosowaniu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – rodzaje urządzeń

Dostępne na rynku lepkościomierze posiadają sensor, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, sposobem działania oraz przeznaczeniem. Lepkościomierz ViscoScope posiada walec pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.