Rok 2018 będzie zapamiętany m.in. przez wprowadzenie w życie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Unijna dyrektywa związana z ochroną danych osobowych okazała się powodem sporego chaosu w rozmaitych sektorach. Jej konsekwencje odczuły zarówno przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, jak i instytucje publiczne (szkoły, szpitale czy urzędy). W pierwszym przypadku mowa tu zwłaszcza o sklepach internetowych, a także podmiotach wykonujących dla nich różnorodne usługi. Żeby ustrzec się zagrożeń wynikających ze złego administrowania danymi, ich pracownicy winni przejść szkolenie RODO.

Szkolenie RODO w sklepach internetowych – dlaczego warto?

Szkolenia RODO to bardzo dobra metoda na to, żeby mieć pewność, iż dane osobowe kupujących w Twoim sklepie będą poprawnie chronione, a Ty nie ryzykujesz nałożenia grzywien przytoczonych w unijnym prawie. Praktyczne szkolenie z RODO w branży e-commerce umożliwi nam dostosowanie działania sklepu online do obecnych przepisów. W czasie kursu administratorzy danych osobowych, czyli ADO, są uczeni również jak radzić sobie z typowymi kłopotami, które spotkają w swojej pracy.

Szkolenie RODO w branży e-commerce – case studies i prezentacje multimedialne

Szkolenia RODO nie są długie – na ogół wszelką wiedzę udaje się przekazać w ciągu kilkunastu godzin. Od ich partycypantów nie wymaga się szerokich kwalifikacji – konieczna jest zaledwie podstawowa wiedza z obszaru ochrony danych osobowych. Kurs jest rozdzielony na kilka bloków, w obrębie których odbywają się omówienia case studies, pokazy multimedialne i wykłady specjalistów. W czasie szkoleń RODO w e-commerce jest także czas na dyskusje, podczas których szkoleniowcy mogą odpowiedzieć na pytania uczestników, rozstrzygnąć ich wątpliwości i w ten sposób pomóc im uporządkować niezbędne wiadomości im uporządkować niezbędne wiadomości.