Więcej o znakach BHP

Na terenie naszego kraju obowiązują naprawdę dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo przeróżnych zagrożeń staje się niezwykle rzadkie. Na chwilę obecną kodeks BHP nakłada wymóg odpowiedniego oznaczania budynków. Tym samym troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle ważna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszcza się na różnego rodzaju budynkach. Chodzi między innymi o hale produkcyjne, biurowce, jak a także szkoły czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to przede wszystkim oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą postępowania w przypadku pożaru czy innego rodzaju zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się bardzo dużym znaczeniem zaliczane są również instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami biologicznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z naprawdę często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma właściwe opisanie drogi do ewakuacji. To ona jest używana w momencie, kiedy w budynku wystąpi jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można także zobaczyć na przeróżnych mechanizmach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to na przykład wind. Znaki BHP szeroko stosowane są również w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas najczęściej znaki ostrzegawcze , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Używane obecnie znaki BHP są zawsze produkowane z materiału trwałego, który świetnie znosi złe warunki atmosferyczne. Na ogół jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP można umieszczać nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego świetnego wyglądu i – co kluczowe – będzie można odczytać ich treść. W wielu wypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one widoczne nawet po zapadnięciu zmroku. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Nasze dane teleadresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]